E-mail: gradi19boboceii@yahoo.com
Telefon: 0368.463.635
Localizare: Str. Barbu Lautaru, nr.8, Brasov
Program: Luni - Vineri: 06.00-18.00

Grădiniţa ,,Boboceii” derulează procesul didactic respectând Curriculumul pentru învăţământul preşcolar. Cadrele didactice aplică metoda proiectelor tematice, în contextul unei învăţări centrate pe copil si isi proiecteaza activitati integrate variate.

Planul de invatamant are o structură pe două niveluri de vârstă şi este axat pe învăţarea centrată pe copil. De asemenea, acesta prezintă o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese şi activităţi de dezvoltare personală.

Programul anual de studiu este organizat pe cele sase mari teme:

Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cum planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu.

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele tematice care urmează a fi derulate cu copiii.

Educaţia preşcolară din Gradinita Boboceii asigură stimularea diferenţiată a copilului pentru dezvoltarea intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral-civică, având la bază particularităţile specifice de vârstă.

Pronind de la acest obiectiv, gradinița propune copiilor care îi pășesc pragul o paletă variată de activități, un program instructiv-educativ bine conceput, conform nivelului de varsta.

In Gradinita Boboceii se desfășoară următoarele tipuri de activități, structurate pe DOMENII EXPERIENTIALE:

  • DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE- activitati de educare a limbajului.
  • DOMENIUL STIINTA– activitati matematice/ activitati de cunoasterea mediului.
  • DOMENIUL OM SI SOCIETATE– activitati de educatie pt. societate/ activitati practice/ activitati gospodaresti/ educatie religioasa/ educatie igienico- sanitara/ educatie ecologica.
  • DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV– activitati artistico- plastice (desen, pictura, modelaj)/ activitati muzicale.
  • DOMENIUL PSIHOMOTRIC– activitati de educatie fizica.

În grădiniţa Boboceii copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească singuri soluţii.

To Top