E-mail: gradi19boboceii@yahoo.com
Telefon: 0368.463.635
Localizare: Str. Barbu Lautaru, nr.8, Brasov
Program: Luni - Vineri: 06.00-18.00

ANUNŢ ÎNSCRIERI
Înscrierile pentru anul școlar 2020-2021, vor începe în 09 iunie 2020!

 • ETAPA I de înscriere: 09 iunie-03 iulie 2020Ocuparea locurilor disponibile se realizează în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani-împliniți până la data începerii anului școlar)
 • Locuri disponibile: Program prelungit:

-grupa mare:3 locuri

-grupa mijlocie:0 locuri

-grupa mică: 75 locuri

Program normal:

-grupa mare:3 locuri

-grupa mijlocie:12 locuri

Acte necesare:

 • Copia certificatului de nastere a copilului;
 • Copii dupa buletinele parintilor.
 • Adeverinte de la locul de munca pt ambii parinti(pt program prelungit)
 • Cerere tip
 • Dosar plic

În cazul în care numarul de solicitari va fi mai mare decat numarul de

locuri aprobat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Brasov pentru anul

scolar 2020-2021, se aplica criteriile generale de departajare si criteriile

specifice aprobate în Consiliul de Administratie :

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice:

 • Domicilul părinților în proximitatea grădiniței
 • Cel puțin unul din părinți să aibă loc de muncă (pt programul prelungit)

Capacitatea instituției: 300 locuri

Nr. locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021: 346

 

Program depunere dosare:  Zilnic  9.00-13.00

Înscrierile se pot face și online pe mailul grădiniței (trimiteți documentele scanate): gradi19boboceii@yahoo.com

 

                                                                                                   

           Director:  Prof.  Dana LUNGU

To Top