E-mail: gradi19boboceii@yahoo.com
Telefon: 0368.463.635
Localizare: Str. Barbu Lautaru, nr.8, Brasov
Program: Luni - Vineri: 06.00-18.00

Scurt istoric:

Grădiniţa noastră şi-a definit de-a lungul anilor o tradiţie şi o identitate proprie, bazate pe principii sănătoase, având drept fundament atât profesionalismul, eficienţa, creativitatea şi iniţiativa, cât şi respectul, colegialitatea şi nestăpânita dorinţă de a căuta şi a aplica noutatea în realizarea performanţelor.

Colectivul grădiniţei s-a format şi s-a împlinit împreună cu generaţiile de copii care s-au perindat pe la noi, încă din toamna anului 1975, împletind armonios tradiţia cu actualitatea.

Primul corp al clădirii (cu intrarea dinspre stradă), compus din două săli de grupă, cu grupuri sanitare corespunzătoare şi holuri, a fost iniţial construit cu destinaţia de creşă, dar a fost dat în folosinţă ca grădiniţă în 15.11.1975.

Corpul al II-lea (situat la intrarea dinspre şcoală), compus din opt săli de grupă, patru grupuri sanitare pentru copii,vestiare, holuri, cabinet medical, bucătărie, magazii şi oficii, a fost dat în   folosinţă la 01.09.1976.

Din anul 1975 şi până în anul 1981 unitatea a fost patronată de Primăria Braşov. Din mai 1981 şi până în 1994, clădirea şi curtea grădiniţei au aparţinut de „Inteprinderea de Autocamioane” Braşov care s-a ocupat într-o oarecare măsură de întreţinerea clădirii şi de plata personalului administrativ.

Din septembrie 1994 şi până în prezent grădiniţa este iar în custodia Primăriei Municipiului Braşov.

În anul 2007-2008 s-au demarat lucrările de mansardare şi reabilitare termică a clădirii pentru crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, precum şi extinderea spaţiului destinat activităţii cu preşcolarii şi modernizarea mediului educaţional din grădiniţă.

Împrejmuirea cu gard de metal a clădirii şi a spaţiului aferent, a fost realizată în anul şcolar 2007-2008, iar în anul şcolar 2008-2009 s-au efectuat lucrări de securizare a împrejmuirilor şi intrărilor în clădire, prin montarea unui sistem de închidere electronic.

În anul 2008-2009 grădiniţa a fost reabilitată în întregime şi dotată în întregime cu pătuţuri noi, mobilier pentru vestiarele copiilor de la mansardă şi centrală termică proprie, căpătând un aspect modern atât în interior, cât şi în exterior.

In prezent Gradinita Boboceii functioneaza cu 11 grupe program prelungit si 2 grupe program normal.

VIZIUNEA GRADINITEI

Un act educaţional de calitate înseamnă transparenţă, colaborare, adaptare, echilibru între oferta educaţională şi solicitările de educaţie ale beneficiarilor

Programul nostru este destinat copiilor între 3-6 ani şi valorifică competenţele cheie prevăzute în legislaţia Uniunii Europene:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Matematică şi competenţe de bază în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
 • Competenţe digitale.
 • A învăţa să înveţi.
 • Competenţe sociale şi civice.
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.
 • Conştientizare şi manifestare culturală.

 

 MISIUNEA  GRĂDINIŢEI

Grădiniţa noastră va avea porţile deschise pentru toţi copiii, indiferent de etnie sau religie, care au nevoie de o educaţie adaptată societăţii actuale şi o pregătire calitativ superioara necesară integrării activitaţii viitoare în şcoală. Fiecare copil va fi sprijinit să-şi urmeze drumul său personal de creştere şi dezvoltare oferind suport pentru valorificarea potenţialului psihic si fizic.

 

TINTE STRATEGICE

 • Asigurarea  unui  demers  educaţional  calitativ, eficient  şi  responsabil  adaptat  la  posibilităţile, la ritmul  şi  stilul  propriu  de  învăţare  al  preşcolarului.
 • Adecvarea  ofertei  educaţionale  la  interesele  şi  cerinţele  beneficiarilor  şi  ale  partenerilor  educaţionali.
 • Modernizarea   bazei   materiale  în  vederea  creşterii  calităţii  mediului    educaţional.
 • Motivarea  întregului  personal  pentru  asigurarea  unui  climat  de  securitate  fizică  şi  siguranţă  afectivă.
To Top